EFTERFORSKNING

Forsikringssager og erstatningskrav

ViSikrer støtter havne, virksomheder og private med efterforskning i forsikringssager, hvor et erstatningsafslag fra et forsikringsselskab ikke findes rimeligt. ViSikrer undersøger og dokumenterer sagen/erstatningskravet med politimæssig efterforskning.

På tilsvarende vis kan ViSikrer støtte et forsikringsselskab i situationer, hvor der er mistanke om forsikringssvindel. ViSikrer undersøger og dokumenterer sagen/erstatningskravet med politimæssig efterforskning.

Svind

ViSikrer støtter havne, virksomheder og private med efterforskning hvor der er konstateret eller er mistanke om svind. ViSikrer undersøger og dokumenterer sagen med politimæssig efterforskning.

Tyveri

ViSikrer støtter havne, virksomheder og private med efterforskning af tyveri. ViSikrer undersøger og dokumenterer sagen med politimæssig efterforskning.

Efterforskning af stalking og chikane

ViSikrer støtter private med efterforskning i tilfælde af stalking eller chikane. Stalking eller chikane kan have mange former. Det er kun den enkelte, der kan konstatere, at der foregår noget uhensigtsmæssigt eller truende i ens nærhed, som man ikke kan eller vi finde sig i. ViSikrer undersøger og dokumenterer sagen med politimæssig efterforskning.

Socialt bedrageri

ViSikrer støtter kommuner og private med efterforskning i tilfælde af eller mistanke om socialt bedrageri. ViSikrer undersøger og dokumenterer sagen med politimæssig efterforskning.

Baggrundsundersøgelse

ViSikrer støtter virksomheder og private med baggrundsundersøgelser af såvel virksomheder som enkeltpersoner. Baggrundsundersøgelsen kan sikre virksomheder eller private mod at engagere sig med personer eller virksomheder der ikke har en ærlig hensigt.

ViSikrer undersøger og dokumenterer sagen med politimæssig efterforskning.