Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave ViSikrer påtager sig.

Aftaleindgåelse

For indgåelse af aftale med ViSikrer, skal du blot kontakte os på mail eller telefon, hvorefter vi sender dig en bekræftelsesmail, denne indeholder en beskrivelse af den opgave du ønsker udført, vores proces i den forbindelse, en pris samt hvordan betaling skal ske.

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret efter indgåelse af en aftale med ViSikrer for erhvervsdrivende.

Betaling

Vi bestræber os på at give en fast pris når vi skal udføre en opgave. Dog kan det være en udfordring i nogle former for opgaver at give en præcis pris, hvorfor vi i sådanne situationer, giver et estimat på opgavens pris.

Rækkevidden af vores ydelser

Vores ydelser er individuelle og målrettede den specifikke kunde. Derfor kan vores ydelser ikke anvendes i andre sammenhænge og vi er udelukkende ansvarlige for de ydelser vi yder til betalende kunder.

Ophavsret samt øvrige immaterielle rettigheder

Når en ydelse er betalt, kan kunden frit  anvende det materiale der er udarbejdet til denne. Ophavsretten samt øvrige immaterielle rettigheder tilhører ViSikrer medmindre der skriftligt er aftalt andet.

Data

Opbevarelse af data sker så længe vi behøver dem til udførelse af opgaven.

Klageadgang

Klager eller anden kritik bedes sendes til: kontakt@visikrer.dk