ISPS kursus for PFSO / PSO

Odense d. 8. og 9. september 2020

ViSikrer’s ISPS-kursus hjælper dig med at få styr på reglerne på en praktisk
måde, så du får de nødvendige redskaber til at leve op til reglerne.

Om kurset

Efter terrorangrebene d. 11. september 2001 blev sikkerheden omkring grænser og lufthavne revideret og alvorligt skærpet. De senere år er fokus flyttet til havnesikkerhed, som er kommet i centrum i forbindelse med organiseret smugling, terrorisme og flygtningestrømme.

WMU´s SOLAS-regler (Safety of Life at Sea), som rækker tilbage til Titanics forlis, er flere gange blevet strammet op, og siden 1. juli 2004 har der været krav om at havne og havnefaciliteter terrorsikres.

Jfr. SOLAS reglerne vedtog EU et direktiv og en forordning, der regulerer området og reglerne er siden implementeret i dansk lovgivning i to lovbekendtgørelser.

Der er udgivet generelle vejledninger om, hvordan man bør forholde sig, men det er ikke anvist, hvorledes den enkelte havn og facilitet skal indrettes for at leve op til de mange krav i ISPS-reglerne.

ViSikrer’s ISPS-kursus hjælper dig med at få styr på reglerne på en praktisk måde, så du får de nødvendige redskaber til at leve op til reglerne.

Kurset afvikles i Odense d. 8. og 9. september 2020.

Formål

Kursisterne skal have en indsigt i reglerne, der gør dem i stand til at lede sikringen i en havn / havnefacilitet samt kunne projektere og lede en ISPS-sikring af et område, herunder kunne gennemskue tilbud på opførelse af sikringsforanstaltningers prisniveau og Return on Investment (ROI).

Kurset gennemgår relevant lovgivning med fokus på:

  1. SOLAS-reglerne
  2. EU-reglerne og udmøntningen i de danske bekendtgørelser
  3. Trafik,- Bygge og Boligstyrelsens vejledninger
  4. Sårbarhedsvurdering af en havnefacilitet
  5. Sikringsplan for en havnefacilitet
  6. Krav til sikring, herunder branchestandarder
  7. Krav til overvågning, patruljering, adgangs – opholds – og udgangskontrol
  8. Sikring af forskellige havne, herunder:

Næste kursus:

Odense d. 8. og 9. september 2020

Få personlig rådgivning og svar på dine spørgsmål på tlf. 3120 2064

Målgruppe

Kurset henvender sig til sikkerhedsansvarlige eller personer, der arbejder med strategisk eller taktisk sikkerhed i organisationer. Holdstørrelse forventes at være mellem 5 og 15 kursister.

Sprog

Kurset er på dansk.

johnny dalgaard

Mød din underviser

Underviseren Anerkendt Sikringsrådgiver, Johnny Dalgaard, der har over 30 årserfaring med sikkerhed fra forsvaret, politiet (Maritimt Politi).

Johnny Dalgaard har siden 1996 arbejdet som kursusleder og kursusafholder for voksne. Tilfredshedsmålingen på kurserne ligger på 4,2.

Vil du vide mere om kurset? Så kontakt Johnny via nedenstående oplysninger.

E-mail: johnny@visikrer.dk
Tlf. 3120 2064

Betingelser

1. Prisen er DKK 6990,- ex. moms
2. Betaling forfalder ved tilmelding og faktura fremsendes snarest efter
tilmeldingen
3. Tilmelding er bindende og først gældende når betaling er sket
4. Hvis kursusafholder ændrer kurset vil der altid være tale om force
majeure eller sygdom, der gør, at kurset ikke kan afholdes. I så fald vil
kurset blive flyttet efter aftale med kunden
5. Deltagere skal medbringe en bærbar PC eller Mac med Wi-Fi.
6. Der udstedes kursusbevis til kursister, der har deltaget tilfredsstillende
på kurset.

Indkvartering arrangeres af kursisterne selv på selvvalgt sted

Kursusmateriale

1. Relevant lovgivning og standarder inddrages som en naturlig del under de relevante emner
2. Skriftligt kursusmateriale udleveres til kursisterne med relevant lovgivning.
3. ViSikrer har copyright på materialet, men kopieringspris kan aftales med ViSikrer.
4. Der kan tilkøbes abonnement på opdatering af materialet i anledning af ændring af standarder eller lovgivning på området.

johnny dalgaard

Johnny Dalgaard
Underviser & partner

  Egeparken 3
4862 Guldborg

3120 2064
johnny@visikrer.dk

Book din plads til kurset

Faktura til betaling sendes efterfølgende.