Risikovurdering

I ethvert informationssystem på internettet, vil der være mulige risici og trusler forbundet. For at optimere IT-sikkerheden i en virksomhed, kan det være nødvendigt at foretage en risikovurdering.

Når man som virksomhed opbevarer sine data på internettet, vil der være en hvis fare for, at jeres data bliver taget af nogle, som ikke skal have dem. For at undgå dette, er en risikovurdering af jeres nuværende situation altid en god idé. Hos ViSikrer har vi et hold af IT-sikkerhedseksperter, som er klar til at lave en vurdering af jeres IT-sikkerhed. Når vi laver følger vi altid en helt bestemt process, som sikrer, at vi opdager alle eventuelle risici og som minimum identificerer dem. Når vi udfærdiger en rapport til virksomheden, er den altid bygget op på følgende måde:

  • identificeres og beskrives (risikoidentifikation)
  • analyseres og måles (risikoanalyse)
  • evalueres i forhold til risikotolerancen (risikoevaluering)

Når vi har gennemgået disse punkter, vil vi udfærdige en rapport til virksomheden, således der kan tages stilling til, om det er noget, som man ønsker at gøre noget ved. Når du har vurderet hvorvidt, du ønsker at gøre noget ved det, kan vi naturligvis også hjælpe med dette. Vi tager udgangspunkt i de punkter, som du ønsker at forbedre, og kommer med konkrete forbedringsforslag til dig. Hos ViSikrer er vi med dig igennem hele processen, således vi er sikre på, at du kommer ud på den anden side med en langt bedre IT-sikkerhed, end da vi startede forløbet.

risikovurdering

Kontakt os

Krisestyring

Eigil Schjønning
Krise- og sikkerhedsspecialist

  Egeparken 3
4862 Guldborg

3120 2064
kontakt@visikrer.dk

Bliv ringet op