Spring til indhold

INSTITUTIONS- OG VIRKSOMHEDSSIKKERHED

Risikoprofil

ViSikrer udarbejder risikoprofil for institutioner og virksomheder. Baseret på data fra kunden og data indsamlet på stedet, udarbejder ViSikrer en specifik risikoprofil. 

Risikoprofilen gennemgås med kunden og kan bagefter anvendes til at prioritere de nødvendige sikringstiltag, øvelser eller organisationsudviklinger.

Sikringsplan

ViSikrer udarbejder sikringsplaner for institutioner og virksomheder. Baseret på den specifikke risikoprofil udarbejder ViSikrer brugervenlige sikringsplaner, som sikrer hensigtsmæssige handlinger ved sikringsrelaterede hændelser på institution eller virksomhed.

Sikringsplanen gennemgås med kunden og bør danne basis for institutioners og virksomheders sikkerhedsorganisation, forberedelse og øvelser med henblik på at beskytte sig bedst muligt.

Kriseledelse

ViSikrer tilbyder at institution eller virksomhed kan indgå aftale med ViSikrer om støtte til at håndtere sikringsrelaterede hændelser som en akut indsats. ViSikrer vil I disse tilfælde hurtigt komme til stede og støtte institution eller virksomhed med kriseledelse. 

Den indgåede aftale er ikke forpligtende for institution eller virksomhed. I den specifikke situation er det hver gang institution eller virksomhed, der afgør, om de ønsker at udløse støtten fra ViSikrer. Der er således ingen udgift forbundet med aftalen, før der anmodes om støtte.

Øvelser

ViSikrer tilbyder abonnement på øvelsesregime for institutioner og virksomheder. Med abonnementet sikrer institutionen eller virksomheden, at den har en relevant, opdateret og tidssvarende sikringsorganisation og sikringsplan