Spring til indhold

HAVNE OG HAVNEFACILITETER

Sårbarhedsvurdering

ViSikrer udarbejder, som Anerkendt Sikringsorganisation (RSO), sårbarhedsvurderinger for havne og havnefaciliteter. Baseret på data fra havnen eller havnefaciliteten udarbejder ViSikrer i samarbejde med politikredsen sårbarhedsvurderinger. ViSikrer tager hånd om hele processen, og sørger for at sårbarhedsvurderingerne bliver godkendt i Trafikstyrelsen.

Sikringsplan

ViSikrer udarbejder sikringsplaner for havne og havnefaciliteter. Baseret på godkendte sårbarhedsvurderinger udarbejder ViSikrer brugervenlige sikringsplaner, som sikrer hensigtsmæssige handlinger ved sikringsrelaterede hændelser på havnen eller havnefaciliteten.

ViSikrer får sikringsplanerne godkendt i Trafikstyrelsen.

I det tilfælde, hvor havnen selv skal udarbejde sikringsplanen, kan ViSikrer bistå på konsulentbasis med skabelon, ekspertise og kvalitetssikring, før havnen indsender sikringsplanen til godkendelse.

Kriseledelse

ViSikrer tilbyder at havn og havnefacilitet kan indgå aftale med ViSikrer om støtte til at håndtere sikringsrelaterede hændelser som en akut indsats. ViSikrer vil I disse tilfælde hurtigt komme til stede og støtte havn eller havnefaciliteten med kriseledelse. 

Den indgåede aftale er ikke forpligtende for havn eller havnefacilitet. I den specifikke situation er det hver gang havn eller havnefacilitet der afgør om de ønsker at udløse støtten fra ViSikrer. Der er således ingen udgift forbundet med aftalen før der anmodes om støtte.

Øvelser

ViSikrer tilbyder abonnement på øvelsesregime i rammen af ISPS-reglerne. Med abonnementet tilsikrer havn og havnefaciliteten at den lever op til ISPS-reglernes krav om øvelser, rapportering og ajourføring af sikringsplaner.