Spring til indhold

OM OS

Eigil Schjønning

Eigil Schjønning

Oberst (pensioneret) i Hæren, hvor han har bestridt stillinger fra delingsfører til brigadechef. Eigil er ekspert i sikkerhed under udførelse af operationer i Danmark og internationalt samt i ledelse i ukendt miljø og krisehåndtering.

Efter tiden i militæret har Eigil arbejdet med risikoprofilering af private virksomheder og arrangementer. Eigil er medlem af bestyrelsen i Danske Shipping- og Havnevirksomheder/Dansk Industri.

Johnny Dalgaard

Johnny Dalgaard

Johnny Dalgaard har en mangeårig baggrund som polititjenestemand i såvel ordenspoliti, kriminalpolitiet, i Rigspolitiet og dermed om taktisk indsættelse generelt. De sidste år i politiet arbejdede Johnny også som maritimt politi.

Efter sin ansættelse i politiet har Johnny udviklet sig til ekspert i havnesikkerhed Sårbarhedsvurderinger og beredskabsplaner. Parallelt har Johnny taget uddannelse i datalogi. Johnny har arbejdet som anerkendt sikringskonsulent i 10 år.

Johnny har i mange år repræsenterer SikkerhedsBranchen i Branchepanelet for Havne, og er den danske havnesikkerhedsekspert i International Maritime Organization/FN.

Bernt Christiansen

Bernt Christiansen

Oberst (pensioneret) i Flyvevåbnet. Bernt har primært bestridt stillinger inden for materielverdenen, operationer og sikkerhed. Bernt har bl.a. været ansvarlig for    den samlede sikkerhed inden for Forsvarsministeriets ressort, herunder for cyber- og IT-sikkerhed, og har været medlem af det nationale krisestyringsorgan, NOST. 

Efter tiden i Forsvaret har Bernt arbejdet som konsulent og rådgiver inden for cyber- og IT-sikkerhed (ISO 27001), GDPR (ISAE 3000) og projektsikkerhed i et samlet perspektiv. Bernt indgår i smv:digital rådgiverdatabase.            

Operatører

ViSikrer har operatører tilknyttet over hele landet. Vores operatører har baggrund i politiet, forsvaret og specialoperationsstyrkerne. Operatørerne er anonyme her på hjemmesiden, da de også kan indgå i ViSikrers efterforskningsopgaver.

ViSikrer

ViSikrer ApS er startet den 15. november 2019 og vil være den ledende anerkendte sikringsorganisation. ViSikrer har operatører tilknyttet over hele landet. Vores operatører har baggrund i politiet, forsvaret og specialoperationsstyrkerne.

ViSikrer ledes af Johnny Dalgaard og Eigil Schjønning. ViSikrer er medlem af Danske Shipping- og Havnevirksomheder/Dansk Industri