Spring til indhold

KURSUSVIRKSOMHED

ISPS-kursus for PSO, PFSO og sikringspersonel

ViSikrer gennemfører to gange om året et todages ISPS-kursus. Efter kursus har kursisterne opnået taktisk kendskab til ISPS–reglerne og indsatsledelse, indenfor følgende hovedområder:

  • Formålet med ISPS – reglerne
  • ISPS / SOLAS – reglerne og dansk lovgivning
  • EU – reglernes udmøntning i Trafikstyrelsens forvaltning
  • Sårbarhedsvurdering af en havnefacilitet
  • Eksempler på sikringsmæssig indretning af havne og begrænsningen af disse.
  • Sikringsplanens anvendelse

Ud over de to årlige kurser kan ViSikrer også tilbyde at gennemføre ISPS-kursus ved kunden.

Havnesikringskursus for sikringspersonel og personale
(Awareness kursus)

ViSikrer kan støtte havne og havnefaciliteter med gennemførelse af et havnesikringskursus af en halv dags varighed. Kursus giver alle ansatte et fokus på- og en ansvarsfølelse for sikkerheden på havnen eller havnefaciliteten. Kurset gennemføres hos kunden og tager udgangspunkt i de aktuelle sikringsforhold på stedet.

Kriseledelse for havnens eller virksomhedens lederpersonale

ViSikrer udvikler og gennemfører undervisningsmodul til den enkelte havn, havnefacilitet eller virksomhed med henblik på at instruere og øve ledelsespersonel, så de kan håndtere sikringsrelaterede hændelser. Kursus i kriseledelse varer en halv til en hel dag. Kursus gennemføres hos kunden og tager udgangspunkt i de aktuelle sikringsforhold.

Førstehjælpskursus for havnens/virksomhedens personale

ViSikrer tilbyder havne og virksomheder førstehjælpskursus. Vort førstehjælpskursus tager altid udgangspunkt i de lokale forhold og medarbejdernes forudsætninger. Kursus er en ”hand on” kursus, som giver deltagerne livredende metoder med fra kursus.

Førstehjælpskursus gennemføres af specialuddannede jægersoldater, der har en paramedicineruddannelse. Førstehjælpskurser varer typisk en halv eller en hel dag afhængig af mængden af praktisk indøvelse.

”Pas på dig selv kursus” før og efter udveksling eller udstationering

ViSikrer tilbyder institutioner og andre, der sender unge mennesker på ophold i udlandet, et eller flere kurser i at beskytte sig selv. Med udgangspunkt i de forhold, som institutionen eller virksomheden udsender sine unge under, udvikler og gennemfører ViSikrer før og efter kurser.

Vores kurser er målrettet hver enkelt kundes behov. Kurserne forbereder og forbedrer de unge menneskers evne til at passe på sig selv i forhold til fysiske, psykiske, efterretningsmæssige og IT-relaterede trusler.

Kurset før udsendelse er selvklart vigtigt, men kursusforløb efter udveksling/udstationering kan have mindst samme positive effekt.

Kurset gennemføres af tidligere jægersoldater eller polititjenestemænd, begge med særlige IT-kompetencer. ”Pas på dig selv kursus” varer typisk fra to timer til en halv dag afhængig af detaljeringsgrad.

Sikringsfokus for ledelse i kommuner, institutioner og virksomheder

ViSikrer kan støtte kommuner, institutioner og virksomheder med gennemførelse af et sikkerhedskursus for ledende medarbejdere. Kurset varer en halv dag. 

Kurset giver ledende medarbejdere i kommuner, institutioner eller virksomheder et øget sikringsfokus. Kurset gennemføres hos kunden og tager udgangspunkt i aktuelle sikringsforhold på stedet.Kontakt os for tilbud.